Program Dnia Liczby π 2021 – ONLINE

Niedziela 14 marca

 • godz. 11:00-11:45 Antoni Pierzchalski, Liczba, dźwięk, kształt
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani

  Abstrakt: W dowolnym okręgu stosunek długości obwodu do długości średnicy jest stały, a więc niezależny od wyboru okręgu i definiuje jedną z najważniejszych liczb w matematyce: π. Liczba ta jest na tyle tajemnicza, interesująca i ważna, ze cały świat obchodzi corocznie jej święto w dniu 14 marca. Biorąc okrąg jednostkowy, a więc okrąg o obwodzie 2π.można łatwo zdefiniować funkcje trygonometryczne. W szczególności znane ze szkoły funkcje sinus i cosinus. Obie są funkcjami okresowymi o okresie równym właśnie 2π.. Z ich pomocą jak z cegiełek można budować dowolne funkcje okresowe. Dźwięk, traktowany jako drgania powietrza, jest z swej natury sumą drgań okresowych, wśród których te, dające się opisać za pomocą funkcji sinus lub cosinus, stanowią dźwięki proste czyli tony. Obecność wybranych tonów decyduje o „barwie” słyszanego dźwięku. Każde źródło dźwięku, a więc w szczególności instrument muzyczny ma swoją specyficzną barwę. To ona sprawia, że rozpoznajemy grające instrumenty nie widząc ich. Nawet wtedy, gdy grają w orkiestrze. Czy można zatem, zakładając, że mamy słuch absolutny, rozpoznać kształt prostego instrumentu, na przykład bębna, a dokładniej geometryczny kształt jego drgającej membrany tylko na podstawie słyszanego przez nas, wydawanego przez tę membranę, dźwięku? Spróbujemy przedstawić historię tego problemu i matematyczne próby rozwiązań. Będzie też trochę muzyki.
 • godz. 12:00-12:45 Koło Math4You Wydziału Informatyki PB, Quiz Pi z 10
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: zapraszamy do uczestnictwa w konkursie o liczbie Pi i matematyce na zasadach znanego konkurs 1 z 10, szykuje się zacięta rywalizacja, emocje i nagrody.

Poniedziałek 15 marca

 • godz. 8:30-9:15 Anna Borowska, Proste systemy kryptograficzne
  Odbiorcy: kl. 6-8 SP, Uczniowie liceum, wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: W dzisiejszych czasach silnie odczuwamy potrzebę przekazywania informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Temu celowi służy dziedzina zwana kryptografią, która zajmuje się utajnianiem wiadomości. System kryptograficzny (w ujęciu matematycznym) to dowolna piątka (P, C, K, E, D), gdzie P oznacza skończony zbiór tekstów jawnych, C – skończony zbiór tekstów zaszyfrowanych, K – skończony zbiór kluczy, natomiast E i D to zbiory reguł odpowiednio szyfrujących i deszyfrujących. Wykład prezentuje proste systemy kryptograficzne opisujące: szyfr z przesunięciem (szyfr Cezara), monoalfabetyczny szyfr podstawieniowy, szyfr Vigenere’a, czy szyfr przestawieniowy (permutacyjny).
 • godz.  9:15-10:00 Czesław Bagiński, Wokół Eulera,
  Odbiorcy: Uczniowie liceum, studenci i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Będę opowiadał o Leonardzie Eulerze, największym matematyku XVIII wieku i niektórych śladach, jakie w matematyce po sobie zostawił, z dygresjami na temat innych matematyków.
 • godz. 10:00-10:30 Joanna Karbowska-Chilińska, Quiz o liczbie PI
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Quiz (www.kahoot.it) sprawdzający podstawową wiedzę (matematyczną, historyczną, kulturową) o liczbie Pi.
 • godz. 10:15-11:00 Marek Kepczyk, O niewymierności liczby Pi
  Odbiorcy: Studenci, starsi uczniowie i wszyscy zainteresowani
  O czym będzie: przedstawienie wybranych przeze mnie wątków historii liczby pi od starożytności do 19 wieku (historia dojścia do wykazania przestępności liczby pi i podanie pewnych wniosków płynących z tej przestępności).
 • godz. 11:15-12:00 Adam Dzedzej, Odbijając kwadraciki
  Odbiorcy: uczniowie kl. 7-8, liceum, studenci i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Spróbujemy przeprowadzić rachunki, w których dwa kwadraty odbijają się w doskonale sprężysty sposób od siebie i od ściany. Okazuje się, że dobierając odpowiednio geometrycznie rosnący stosunek mas dostajemy liczby odbić pokazujące kolejne cyfry liczby Pi. Postaram się przeprowadzić potrzebne rachunki w trakcie zajęć posługując się zasadą zachowania energii oraz pędu.
  Materiały z wykładu:

 • godz. 11:00-11:45 Rajmund Stasiewicz, Perła wśród gier – gra „Szyki”
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Przedstawię zasady gry, przeanalizujemy kilka sytuacji, możliwe układy, dozwolone ruch, jak wyjść z opresji.
 • godz. 11:00-11:45 Marzena Filipowicz, Ewa Girejko, Fraktalny świat
  Odbiorcy: kl. 7-8, szkoły średnie i wszyscy zainteresowani
  Wykład ma charakter prezentacji multimedialnej z częściowym aktywnym udziałem słuchaczy. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione fraktale oraz ich twórcy. Uczestnicy imprezy dowiedzą się o własnościach fraktali takich jak samopodobieństwo oraz gdzie i w jaki sposób wykorzystuje się te obiekty geometryczne.
 • godz. 12:00-12:45 Rajmund Stasiewicz, Myśl logicznie
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Trening szarych komórek, kilka niezwykłych zagadek i łamigłówek dla tych którzy nie boją się myśleć.
 • godz. 13:00-13:45 Artur Łapata, Matematyka w sporcie
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Przedstawię matematyczne aspekty w różnych dyscyplinach sportu, oraz zademonstruje własne matematyczne rozwiązania niektórych problemów.
 • godz. 14:00-14:45 Szymon Leszczyński, Kot Shrödingera i rybki Einsteina – zwierzęta w matematyce i fizyce
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Zwierzęta od wieków były obiektem różnych eksperymentów matematycznych i logicznych. Podczas wykładu postaram się przedstawić i omówić kilka z nich. UWAGA, żadne zwierzę nie ucierpiało podczas tworzenia wykładu.
 • godz. 16:15-17:00 Krzysztof Ciesielski, Pi, pi, pi, pi, pi,…czyli o pewnej słynnej liczbie i o Archimedesie
  Odbiorcy: Studenci, uczniowie liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Wydaje się, że o liczbie pi wiemy bardzo dużo – jednak czy na wszystkie pytania potrafimy od razu odpowiedzieć? Imię Archimedesa kojarzy nam się przede wszystkim z fizyką, ale czy słusznie? Jakie są związki Archimedesa z liczbą pi? Powszechnie znana jest historia o tym, jak to Archimedes biegał goły po Syrakuzach i krzyczał „Eureka” – czy tak było naprawdę? Jakimi metodami i jak dokładnie przybliżano pi? Czy naprawdę „Dzień liczby pi” należy obchodzić 14 marca? O tym i nie tylko o tym będzie na wykładzie mowa.
 • godz. 17:00-20:00 Koło Gier Logicznych, Nie samą nauką człowiek żyje czyli wprowadzenie do prostych gier zespołowych
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Warsztat online gier zespołowych, gdzie wprowadzimy zainteresowanych w świat internetowych gier drużynowych, wytłumaczymy ich zasady i wskażemy, że żeby dobrze się bawić nie trzeba sięgać do popularnych gier od dużych wydawców na rynku gier online.
 • godz. 17:00-20:00 Koło Gier Logicznych, Pi razy drzwi
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Przedstawimy serię wykładów, filmów, skeczy o liczbie Pi i matematyce