Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, 14 marca

14 marca – Międzynarodowy Dzień Matematyki

W dniu 25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbędą się w 2020 rok.

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. Od 1988 roku jest to oficjalne święto w San Francisco, uznane zostało  (niewiążącą) uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.

Wydział Informatyki świętuje Dzień Liczby Pi już od ponad 12 lat. Tego dnia matematyczne koła naukowe Wydziału organizują Piknik naukowy oraz okazjonalne wykłady dla uczniów, studentów, nauczycieli. Ogłaszane są także konkursy.

W tym roku:

Konkurs na „Pi-Plakat” (regulamin, załącznik nr 1)

oraz inne konkursy zgodnie z podanym programem

 

PI

Program Dnia Liczby π 2021 – ONLINE

Niedziela 14 marca

 • godz. 11:00-11:45 Antoni Pierzchalski, Liczba, dźwięk, kształt
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani

  Abstrakt: W dowolnym okręgu stosunek długości obwodu do długości średnicy jest stały, a więc niezależny od wyboru okręgu i definiuje jedną z najważniejszych liczb w matematyce: π. Liczba ta jest na tyle tajemnicza, interesująca i ważna, ze cały świat obchodzi corocznie jej święto w dniu 14 marca. Biorąc okrąg jednostkowy, a więc okrąg o obwodzie 2π.można łatwo zdefiniować funkcje trygonometryczne. W szczególności znane ze szkoły funkcje sinus i cosinus. Obie są funkcjami okresowymi o okresie równym właśnie 2π.. Z ich pomocą jak z cegiełek można budować dowolne funkcje okresowe. Dźwięk, traktowany jako drgania powietrza, jest z swej natury sumą drgań okresowych, wśród których te, dające się opisać za pomocą funkcji sinus lub cosinus, stanowią dźwięki proste czyli tony. Obecność wybranych tonów decyduje o „barwie” słyszanego dźwięku. Każde źródło dźwięku, a więc w szczególności instrument muzyczny ma swoją specyficzną barwę. To ona sprawia, że rozpoznajemy grające instrumenty nie widząc ich. Nawet wtedy, gdy grają w orkiestrze. Czy można zatem, zakładając, że mamy słuch absolutny, rozpoznać kształt prostego instrumentu, na przykład bębna, a dokładniej geometryczny kształt jego drgającej membrany tylko na podstawie słyszanego przez nas, wydawanego przez tę membranę, dźwięku? Spróbujemy przedstawić historię tego problemu i matematyczne próby rozwiązań. Będzie też trochę muzyki.
 • godz. 12:00-12:45 Koło Math4You Wydziału Informatyki PB, Quiz Pi z 10
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: zapraszamy do uczestnictwa w konkursie o liczbie Pi i matematyce na zasadach znanego konkurs 1 z 10, szykuje się zacięta rywalizacja, emocje i nagrody.

Poniedziałek 15 marca

 • godz. 8:30-9:15 Anna Borowska, Proste systemy kryptograficzne
  Odbiorcy: kl. 6-8 SP, Uczniowie liceum, wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: W dzisiejszych czasach silnie odczuwamy potrzebę przekazywania informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Temu celowi służy dziedzina zwana kryptografią, która zajmuje się utajnianiem wiadomości. System kryptograficzny (w ujęciu matematycznym) to dowolna piątka (P, C, K, E, D), gdzie P oznacza skończony zbiór tekstów jawnych, C – skończony zbiór tekstów zaszyfrowanych, K – skończony zbiór kluczy, natomiast E i D to zbiory reguł odpowiednio szyfrujących i deszyfrujących. Wykład prezentuje proste systemy kryptograficzne opisujące: szyfr z przesunięciem (szyfr Cezara), monoalfabetyczny szyfr podstawieniowy, szyfr Vigenere’a, czy szyfr przestawieniowy (permutacyjny).
 • godz.  9:15-10:00 Czesław Bagiński, Wokół Eulera,
  Odbiorcy: Uczniowie liceum, studenci i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Będę opowiadał o Leonardzie Eulerze, największym matematyku XVIII wieku i niektórych śladach, jakie w matematyce po sobie zostawił, z dygresjami na temat innych matematyków.
 • godz. 10:00-10:30 Joanna Karbowska-Chilińska, Quiz o liczbie PI
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Quiz (www.kahoot.it) sprawdzający podstawową wiedzę (matematyczną, historyczną, kulturową) o liczbie Pi.
 • godz. 10:15-11:00 Marek Kepczyk, O niewymierności liczby Pi
  Odbiorcy: Studenci, starsi uczniowie i wszyscy zainteresowani
  O czym będzie: przedstawienie wybranych przeze mnie wątków historii liczby pi od starożytności do 19 wieku (historia dojścia do wykazania przestępności liczby pi i podanie pewnych wniosków płynących z tej przestępności).
 • godz. 11:15-12:00 Adam Dzedzej, Odbijając kwadraciki
  Odbiorcy: uczniowie kl. 7-8, liceum, studenci i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Spróbujemy przeprowadzić rachunki, w których dwa kwadraty odbijają się w doskonale sprężysty sposób od siebie i od ściany. Okazuje się, że dobierając odpowiednio geometrycznie rosnący stosunek mas dostajemy liczby odbić pokazujące kolejne cyfry liczby Pi. Postaram się przeprowadzić potrzebne rachunki w trakcie zajęć posługując się zasadą zachowania energii oraz pędu.
  Materiały z wykładu:

 • godz. 11:00-11:45 Rajmund Stasiewicz, Perła wśród gier – gra „Szyki”
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Przedstawię zasady gry, przeanalizujemy kilka sytuacji, możliwe układy, dozwolone ruch, jak wyjść z opresji.
 • godz. 11:00-11:45 Marzena Filipowicz, Ewa Girejko, Fraktalny świat
  Odbiorcy: kl. 7-8, szkoły średnie i wszyscy zainteresowani
  Wykład ma charakter prezentacji multimedialnej z częściowym aktywnym udziałem słuchaczy. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione fraktale oraz ich twórcy. Uczestnicy imprezy dowiedzą się o własnościach fraktali takich jak samopodobieństwo oraz gdzie i w jaki sposób wykorzystuje się te obiekty geometryczne.
 • godz. 12:00-12:45 Rajmund Stasiewicz, Myśl logicznie
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Trening szarych komórek, kilka niezwykłych zagadek i łamigłówek dla tych którzy nie boją się myśleć.
 • godz. 13:00-13:45 Artur Łapata, Matematyka w sporcie
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Przedstawię matematyczne aspekty w różnych dyscyplinach sportu, oraz zademonstruje własne matematyczne rozwiązania niektórych problemów.
 • godz. 14:00-14:45 Szymon Leszczyński, Kot Shrödingera i rybki Einsteina – zwierzęta w matematyce i fizyce
  Odbiorcy: uczniowie kl. 6-8, liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Zwierzęta od wieków były obiektem różnych eksperymentów matematycznych i logicznych. Podczas wykładu postaram się przedstawić i omówić kilka z nich. UWAGA, żadne zwierzę nie ucierpiało podczas tworzenia wykładu.
 • godz. 16:15-17:00 Krzysztof Ciesielski, Pi, pi, pi, pi, pi,…czyli o pewnej słynnej liczbie i o Archimedesie
  Odbiorcy: Studenci, uczniowie liceum i wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Wydaje się, że o liczbie pi wiemy bardzo dużo – jednak czy na wszystkie pytania potrafimy od razu odpowiedzieć? Imię Archimedesa kojarzy nam się przede wszystkim z fizyką, ale czy słusznie? Jakie są związki Archimedesa z liczbą pi? Powszechnie znana jest historia o tym, jak to Archimedes biegał goły po Syrakuzach i krzyczał „Eureka” – czy tak było naprawdę? Jakimi metodami i jak dokładnie przybliżano pi? Czy naprawdę „Dzień liczby pi” należy obchodzić 14 marca? O tym i nie tylko o tym będzie na wykładzie mowa.
 • godz. 17:00-20:00 Koło Gier Logicznych, Nie samą nauką człowiek żyje czyli wprowadzenie do prostych gier zespołowych
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Warsztat online gier zespołowych, gdzie wprowadzimy zainteresowanych w świat internetowych gier drużynowych, wytłumaczymy ich zasady i wskażemy, że żeby dobrze się bawić nie trzeba sięgać do popularnych gier od dużych wydawców na rynku gier online.
 • godz. 17:00-20:00 Koło Gier Logicznych, Pi razy drzwi
  Odbiorcy: wszyscy zainteresowani
  Abstrakt: Przedstawimy serię wykładów, filmów, skeczy o liczbie Pi i matematyce

Organizatorzy